تست اضطراب اجتماعی

تست اضطراب اجتماعی نگرانی ها و ترس های شما را در موقعیت های اجتماعی می سنجد.بصورت رایگان  و تفسیری جامع  می توانید هم اکنون انجامش بدید

تست اضطراب اجتماعی(SAIN) که تحت عنوان تست هراس اجتماعی(SPIN) نیز شناخته می شود اولین بار توسط کانور و همکاران در سال 2000 ساخته شده است. این تست یک مقیاس خودسنجی است که دارای 17 سوال بوده سه جنبه اضطراب فرد یعنی ترس ، اجتناب و مشکلات جسمانی ناشی از اضطراب اجتماعی را می سنجد.

تست اضطراب اجتماعی به صورت پنج گزینه ای می باشد. این تست در پژوهش های زیادی در ایران و خارج از ایران مورد استفاده قرار گرفته و برخی از روانشاسان از آن برای سنجش اضطراب اجتماعی استفاده می کنند. تیم ای سنج برای اولین بار نسخه کامل این تست را با تفسیر جامع برای استفاده عموم منتشر نموده است.

قیمت تست : 150,000

keyboard_arrow_up