دکتر افسانه لطفی عظیمی

دکتر افسانه لطفی عظیمی

 حوزه های تخصصی

مشاوره فردی، تغییر و اصلاح رفتار، کودک و نوجوان 

روانشناس برتر سال 1402 به انتخاب سازمان نظام روانشناسی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی

• کارشناسی، 1368-1364، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
• کارشناسی ارشد، 1377-1375، روان‌شناسی کودکان استثنایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
عنوان پایان‌نامه: مقایسه ویژگی‌های معلم خوب از نظر دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی.
• دکتری، 1395-1391، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع).
عنوان رساله: تدوین مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در فرهنگ ایرانی: نقش واسطه‌ای انگیزش، خودپنداشت تحصیلی و باورهای مذهبی.

زمینه‌های تدریس

• روان‌شناسی شخصیت
• روان‌شناسی رشد 1 و 2
• روان‌شناسی تربیتی
• روان‌شناسی کودکان استثنایی
• روان‌شناسی تفکر و یادگیری
• رفتاردرمانی • تغییر و اصلاح رفتار
• روان‌شناسی اجتماعی
• روان‌شناسی عمومی
• روش تحقیق
• تغییر و اصلاح رفتار
• روان‌شناسی یادگیری

سوابق آموزشی

• عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1377- تاکنون.
• مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1378-1380.
• مدرس مدعو مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 تهران، 1378- تاکنون.
• مدرس مدعو دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، 1397-1398.

سوابق پژوهشی

کتاب
لطفی عظیمی، افسانه، اسمعیلی، زهرا. (1393). رسانه‌های گروهی و کودکان. تهران: انتشارات رشد.
لطفی عظیمی، افسانه. (1396). راهبردهای نوین تدریس. تهران: انتشارات دبیزش.

مقالات پژوهشی

لطفی عظیمی، افسانه. (1382). نقش والدین در بهداشت روانی کودک. مجله مجموعه مقالات علوم انسانی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، (2)، 91-104.
لطفی عظیمی، افسانه. (1385). رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی. مجله انديشه و رفتار (مجله روان‌شناسی بالینی)، (2)، 76.
لطفی عظیمی، افسانه. (1389). رابطه‌ی شیوه‌ی ارتباطي مادر با رفتار پرخاشگرانه کودک. مجله انديشه و رفتار (مجله روان‌شناسی بالینی)، 5(17)، 79-89.
وزیری، شهرام، لطفی عظیمی، افسانه. (1390). تأثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان. روان‌شناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 8(30)، 167-175.
لطفی عظیمی، افسانه، ابراهیمی قوام، صغری. (1394). سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی. روان‌شناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 11(43)، 247-258.
لطفی عظیمی، افسانه، افروز، غلامعلی، درتاج، فریبرز، نعمت طاووسی، محترم. (1394). نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9(31)، 1-18.
لطفی عظیمی، افسانه، درتاج، فریبرز، افروز، غلامعلی، نعمت طاووسی، محترم. (1396). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس خودپنداشت تحصیلی و مسند مهارگری. روان‌شناسی مدرسه، 6(3)، 102-115.
وزیری، شهرام، لطفی-عظیمی، افسانه. (1396). سهم معنای زندگی‌ و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در راهبردهای مقابله با درد. روان‌شناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 13(52)، 375-382.
نعمت طاووسی، محترم، لطفی عظیمی، افسانه. (1397). شخصیت و تاب‌آوری: نقش واسطه‌ای حرمت خود و نظم‌جویی ‌شناختی هیجان در بیماران سرطانی. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی، 13(48)، 77-88.
محمودیان، حسن، لطفی عظیمی، افسانه، عباسی، مسلم، جمالی، احسان، محمودی، رؤیا. (1395). بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت‌نفس و خودشکوفایی با جهت‌گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه. فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 9(5)، 137-148.
سهرابی، زهرا، درتاج، فریبرز، لطفی عظیمی، افسانه. (1399). اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی تصوری و بهزیستی روان‌شناختی. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(50)، 37-55.
یمینی، پرستو، احمدنژاد، کامل، محسنی هنجنی، فریده، لطفی عظیمی، افسانه. (1399). راهکارهای مولانا برای مقابله با ترس مذموم در مثنوی با نگاهی به دیدگاه روان‌شناسان. فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، 12(45)، 157-186.
حاج زین العابدینی، فاطمه، احمدنژاد، کامل، محسنی هنجنی، فریده، لطفی عظیمی، افسانه. (1399). تحلیل مفهوم معنی و شوق زندگی در مثنوی معنوی با تاکید بر نظریه ویکتور فرانکل. متن پژوهی ادبی، 27(96)، 281-304.
یمینی، پرستو، احمدنژاد، کامل، محسنی هنجنی، فریده، لطفی عظیمی، افسانه. (1400). بررسی ترس های وجودی و علاج آن ها ازمنظر مولوی و یالوم. جستارنامه ادبیات تطبیقی، 15، 28- 58.
یاوری، هانیه و لطفی عظیمی، افسانه. (1400). پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس. پژوهش در نظام های آموزشی، 15(52)، 33-45.
یاحسینی موسوی، فاطمه و لطفی عظیمی، افسانه. (1400). معنای زندگی درآثار لئو تولستوی و معنادرمانی ویکتور فرانکل. جستارنامه ادبیات تطبیقی، 16 ، 212-245.
حاج زین العابدینی، فاطمه، احمدنژاد، کامل، محسنی هنجنی، فریده، لطفی عظیمی، افسانه. (1400). تلفیق عرفان و معنادرمانی در مثنوی مولوی و انعکاس مفاهیم قرآنی در آن. نامه الهیات، 57، 13-35.
لطفی عظیمی، افسانه. (1401). اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی و خودتنظیمی هیجانی دانش آموزان. راهبردهای شناختی در یادگیری، 18، 253- 269.
حاج زین العابدینی، فاطمه، احمدنژاد، کامل، محسنی هنجنی، فریده، لطفی عظیمی، افسانه. (1401). سیری تاریخی در آموزه های عرفانی در مثنوی مولانا. فصلنامه تاریخ، 17(66)، -.
لطفی عظیمی، افسانه، ابراهیمی قوام، صغرا و جعفری، نعمت اله. (1401). شناسایی شاخص‌های روانشناختی مدارس ایمن. جامعه شناسی آموزش و پرورش، 8(2)، 67-78.
صادقی فرد، نینا، لطفی عظیمی، افسانه. (1400). نقش واسطه ای حرمت خود در ارتباط والد -کودک با همدلی. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 68، 383 -392.

مقالات همایشی

Lotfi Azimi, Afsaneh. (2005). the role of personality and idenity factors in stress perceptions, International Conference Psychology, India.
لطفی عظیمی، افسانه، محسنی هنجنی، فریده. (1392). نقش خلاقیت و تکنولوژی در توسعه فرهنگ مدیریت دانش، همایش نقش مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی، دانشگاه پیام نور قم.
محسنی هنجنی، فریده، لطفی عظیمی، افسانه. (1392). تحلیلی بر چگونگی عملکرد کتاب و دانش در فرهنگ پذیری جامعه، همایش نقش مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی، دانشگاه پیام نور قم.
لطفی عظیمی، افسانه. (1393). بررسی رابطه سبک زندگی و بهزیستی روان‌شناختی، دانشگاه پیام نور قم.
لطفی عظیمی، افسانه، غفاری، سعید. (1396). بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و بلوغ سازمانی کتابداران کتابخانه‌های مدارس استان قم، چهارمین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه.
لطفی عظیمی، افسانه، محسنی هنجنی، فریده. (1397). اثربخشی قصه‌گویی در کاهش اضطراب، پنجمین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه.
لطفی عظیمی، افسانه، منتخب، شبنم. (1397). اثربخشی آموزش همدلی بر کاهش زورگویی و افزایش سازگاری اجتماعی، پنجمین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه.
لطفی عظیمی، افسانه، محسنی هنجنی، فریده. (1399). اثربخشی شعرخوانی در کاهش اضطراب، ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه.
محسنی هنجنی، فریده، لطفی عظیمی، افسانه. (1399). اثربخشی قصه‌گویی مبتنی بر داستان‌های گلستان سعدی بر حرمت خود و خودکارآمدی نوجوانان، ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه.
لطفی، عظیمی، افسانه، قاسمعلی پور، حسن زیرکی، ابوالفضل. (1400). تاثیر ذهن آگاهی بر اضطراب فوتبالیست ها، ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی.
طرح پژوهشی
لطفی عظیمی، افسانه. (1389). رابطه بین شیوه ارتباطی مادر و رفتار پرخاشگرانه کودک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
پایان‌نامه
مهتدی، زهرا. (بی تا). اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر نشانه های اختلال نافرمانی مقابله جویانه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
فردوسیان، وحیده سادات. (1397). نقش راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان در پرخاشگری و تنیدگی ادراک شده، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
علیایی طیبی شاهی، شبنم. (1397).——–، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
باقری، احسان. (1397).————–، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
دهپور، نیما. (1397). رابطه طرحواره های سازش نایافته با رضایت زناشویی و خودکارآمدی جنسی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
سوزنیان کاشانی، نرجس. (1397). اثر بخشی روان درمانی مثبت نگر بر تاب آوری و خود کار آمدی زنان سرپرست خانوار، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
محمدرضایی نجف آبادی، زینب. (1397). نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین طرحواره های سازش نایافته اولیه و سلامت روانی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
صادقی فرد، نینا. (1397). نقش واسطه ای حرمت خود در رابطه با ارتباط والد-فرزند و همدلی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
یاری بیگی، زینب. (1398). نقش واسطه ای مکانیزم های دفاعی در رابطه با سبک دلبستگی و بهزیستی روان شناختی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
ماحوزی، سحرناز. (1398). نقش واسطه ای مکانیزم های دفاعی در رابطه با سبک های دلبستگی و تاب آوری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
صامتی فر، افسانه. (1398). نقش واسطه مکانیزم های دفاعی در رابطه با سبک دلبستگی و اضطراب اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
مهرآمیز، الهام. (1398). اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر داستان های مثنوی بر تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری تحصیلی در نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
رزاقی، فاطمه. (1398). نقش تمایزیافتگی خود و ریختهای شخصیتی در مکانیزم های دفاعی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
سیدحیدری، سیده لاله زار. (1398). اثربخشی آموزش رفتارهای جراتمندانه بر خودکارآودی و شادکامی نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
مصطفوی کورنده، سودابه. (1398). رابطه جو عاطفی خانواده و طرحواره های ناسازگار اولیه با اعتیاد به بازی های آنلاین در نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
نورالهی، زینب. (1399). مقایسه سرسختی روانشناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده و ابراز وجود در دختران معلول جسمی حرکتی ورزشکار و غیر ورزشکار، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره
بهلولی، سیده فاطمه. (1399). اثر بخشی آموزش مفاهیم روان‌شناسی مثبت بر کیفیت خواب و انعطاف پذیری شناختی دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان‌شناسی منطقه 2 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
برادران ستارزاده، سمیرا. (1399). نقش هسته ارزشیابی خود در اضطراب جدایی بزرگسالی و احساس تنهایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
سرابادانی تفرشی، الهه. (1399). رابطه میزان تحصیلات با خودنظم بخشی وکیفیت رابطه زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره
دفتری بشلی، سپیده. (1399). پیش بینی پیشرفت تحصیلی و اهمال کاری دانشجویان بر اساس انعطاف پذیری شناختی، سبک های مقابله ای و خودتنظیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
شاهسونی مجرد، ثریا. (1399). تحلیل روانشناختی مولفه های شخصیت در منطق الطیر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
مهدی زاده، مهدی. (1399). پیش بینی تاب آوری و سبک های مقابله ای بر اساس سبک های دلبستگی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
سوزنیان کاشانی، نرجس. (1399). اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر تاب آوری و خودکارآمدی زنان سر پرست خانوار، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
صادقی فرد، نینا. (1399). نقش واسطه ای حرمت خود در رابطه بین ارتباط والد فرزند و همدلی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
وجدانی، منصوره. (1399). رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با ابزار وجود و خودکارامدی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
علایی شهمیری، سپیده. (1399). اثر بخشی آموزش حل مسئله بر تنیدگی ، اضطراب و انگیزش پیشرفت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
مرادی، آذر. (1399). نقش مهارت‌های بنیادین رفتار درمانی دیالکتیکی در تعارض‌های زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
شادمانی کندری، زینب. (1399). مقایسه تنیدگی، اضطراب و افسردگی کودکان بدسرپرست، بی سرپرست و کودکان طلاق، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
فردوسیان، وحیده سادات. (1399). نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در پرخاشگری و تنیدگی ادراک شد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
منتخب، شبنم. (1399). اثربخشی همدلی بر زورگویی و سازگاری اجتماعی کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
یزدی، مریم. (1399). نقش دلبستگی و نظم جویی هیجانی در رضایت زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
علی مددی، مهدی. (1399). نقش سبک های والدگری و تمایز یافتگی خود در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصلیی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
صحرانوری، الهام. (1399). اثربخشی گشتالت درمانی بر تاب آوری مردان مصرف کننده، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
علیزاده، وحید. (1399). تحلیل روان شناختی شخصیت در آثار نظامی گنجوی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
خوشنام، پریسا. (1399). تاب آوری و احساس تنهایی در اختلال یادگیری و ناشنوایی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
حاج زین العابدین، فاطمه. (1399). تحلیل معنی و شوق زندگی در مثنوی مولوی، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
یاحسینی موسوی، فاطمه. (1399). تحلیل معنا درمانی فرانکل در ادبیات ایران و روس، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.

جزوه‌های درسی

لطفی عظیمی، افسانه. (1377). روان‌شناسی کودک و نوجوان.
سوابق علمی – اجرایی
• برپایی نمایشگاه سالانه وسایل و رسانه‌های آموزشی (ویژه کودکان استثنایی)، 1379 – 1384.
• دبیر کمیته علمی همایش اخلاق حرفه‌ای در علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور قم، 1393.
• دبیر اجرایی اولین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه، 1394.
• عضو کمیته علمی اولین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه، 1394.
• دبیر اجرایی سومین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه، 1395.
• عضو کمیته علمی سومین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه، 1395.
• دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه، 1396.
• عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه، 1396.
• عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه، 1397.
• دبیر اجرایی پنجمین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه، 1397.
• عضو کمیته علمی ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه، 1399.
• دبیر علمی ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه، 1399.
• مدیر داخلی نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 1396- تاکنون.
• مدیرمسئول Iranian Journal of Learning & Memory، 1397- تاکنون.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی

• 3 دوره شعر درمانی (16 ساعت). 1394. لطفی عظیمی، افسانه، محسنی هنجنی، فریده، انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران.
• 4 دوره قصه درمانی (16 ساعت). 1395. لطفی عظیمی، افسانه، محسنی هنجنی، فریده، انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران.
• معنی درمانی با تکیه بر مثنوی مولوی و منطق‌الطیر عطار (16 ساعت). (1396). لطفی عظیمی، افسانه، محسنی هنجنی، فریده، بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن، موسسه معارف امام رضا (ع).
• 3 دوره قصه درمانی با رویکرد مهارت‌آموزی کودکان (16 ساعت)، 1397. لطفی عظیمی، افسانه، محسنی هنجنی، فریده، انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران.
• 2 دوره شیوه‌های ایجاد و ارزشیابی رفتار مطلوب در کودکان (16 ساعت). 1397. انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران.

سوابق اجرایی

• عضو شورای آموزشی و پژوهشی مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ا تهران، 1378- تاکنون.
• مشاور آموزشی مرکز آموزش علمی – کاربری فرهنگ و هنر واحد 1 تهران، 1378- تاکنون.
• مدیر اداری- مالی دانشکده تربیت‌معلم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1383-1387.
• عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، 1385- تاکنون.
• عضو انجمن روان شناسان ایران، 1386- تاکنون.
• معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده تربیت‌معلم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1387-1388.
• رئیس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1390-1391.
• رئیس شورای فرهنگی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1390-1391.
• رئیس کمیته انضباطی بدوی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1390-1391.
• عضو هیات مدیره انجمن روان‌شناسی تربیتی ایران، 1392- تاکنون.
• عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه روان‌شناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1393- تاکنون.
• عضو هیات مدیره انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران، 1396- تاکنون.
• عضو كميسيون تخصصي روان شناسي تربيتي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور، ١٣٩٧- تا كنون.
• عضو گروه مصاحبه دكتري تخصصي روان شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي، 1398-1399.
• معاون آموزشی مجتمع علوم انسانی ولیعصر (عج) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1398- تاکنون.• عضو گروه تخصصي روان شناسي مركز مطالعات برنامه ريزي و تعالي علوم انساني و هنر دانشگاه آزاد اسلامي، ١٣٩٩- تا كنون.

دوره‌های آموزشی

• ترجمه متون انگلیسی (32 ساعت)، 1383.
• کاربرد نظریه‌های یادگیری در آموزش (48 ساعت)، 1386.
• آشنایی با قوانین و آیین‌نامه‌های پژوهشی (8 ساعت)، 1386.
• اخلاق علمی و حرفه‌ای (16 ساعت)، 1391.
• اندیشه سیاسی در اسلام (16 ساعت)، 1393.
• تاریخ علم و تمدن اسلامی (16 ساعت)، 1393.
• فلسفه اخلاق (32 ساعت)، 1393.• دوره تخصصی روان‌شناسی جنایی قضایی، 1399.

جوایز و هدایا

  •  استاد نمونه گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، 1390.
  • روانشناس برتر سال 1402 به انتخاب سازمان نظام روانشناسی

دکتر افسانه لطفی عظیمی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up