تست احساس تنهایی

تست احساس تنهایی آشر در پژوهش های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. تستی که برای سنجش احساس تنهایی نخستین بار توسط آشر تهیه شد، برای کودکان بود. نسخه پیش رو جهت سنجش احساس تنهایی افراد 13 سال به بالا طراحی شده است که دو بعد احساس تنهایی عاطفی و احساس تنهایی اجتماعی را می سنجد. این تست دارای 24 سوال می باشد که پاسخ های آن به صورت 5 گزینه ای است.

احساس تنهایی چیست؟

گرچه نیاز ما به ارتباط ذاتی است، اما بسیاری از ما اغلب احساس تنهایی می کنیم. تنهایی وضعیت پریشانی یا ناراحتی است که هنگامی ایجاد می شود که بین خواسته های فرد برای ارتباط اجتماعی و آنچه که احساس می کند، تفاوت وجود دارد. برخی از افراد که در طول روز با افراد زیادی ارتباط دارند، یا سال هاست که ازدواج کرده اند باز هم یک تنهایی عمیق و فراگیر را تجربه می کنند. تحقیقات نشان می دهد که تنهایی تهدید جدی برای سلامت روانشناختی و همچنین سلامت جسمی در طولانی مدت است.

احساس فقدان ارتباط اجتماعی می تواند دردناک باشد. تنهایی را می توان به روشهای مختلف توصیف کرد. افرادی که احساس تنهایی می کنند برخی از این احساسات را در ذهن خود تجربه می نمایند:

  • احساس اجتماعی نبودن
  •  احساس کنار گذاشته شدن
  •  احساس عدم صمیمیت
  •  احساس خلاء
  •  احساس کمبود توجه

کسانی که احساس می کنند حمایت اجتماعی کمی دارند یا اصلاً ندارند، تنهایی یک چالش بزرگ برایشان ایجاد می کند. آن ها دوست دارند حمایت شوند اما مقدار توجهی که از بیرون دریافت می کنند کم است.

قیمت تست : 150,000

keyboard_arrow_up