تست اضطراب کتل

تست اضطراب کتل ابزاری برای سنجش میزان اضطراب و انواع آن به شمار می رود. تست های زیادی برای ارزیابی اضطراب توسط روانشناسان تهیه شده است که از معروف ترین آن ها می توان به تست اضطراب کتل، تست اضطراب بک و تست اضطراب همیلتون اشاره نمود. کلیه این آزمون ها برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند تا روانشناسان بتوانند سطح و میزان اضطراب فرد را سنجیده و متناسب با آن راهکارهای مناسب را به آن ها ارائه نمایند.

تست اضطراب کتل

تست اضطراب کتل توسط ریموند برنارد کتل تهیه شده است. این تست شامل 40 سوال می باشد که هر فرد بر اساس سه گزینه پیش رو وضعیت خود را گزارش می نماید. 20 سوال از این تست مربوط به اضطراب پنهان و 20 سوال نیز مربوط به اضطراب آشکار فرد است. این تست دارای یک نمره کلی اضطراب و وضعیت فرد در پنج حالت زیر می باشد:

  •   ناپایداری هیجانی
  •  بی اعتمادی توام با اضطراب
  •  اطمینان به خود
  •  مهار اراده و پایداری خلق و خو
  •  تنش عصبی

اضطراب چیست؟

اضطراب پاسخ طبیعی بدن شما به استرس است. این حالت، احساس ترس یا دلهره نسبت به چیزی است که در آینده رخ می دهد. بسیاری از افراد زمان انجام فعالیت های جدید، مانند روز اول مدرسه، مراجعه به مصاحبه شغلی یا سخنرانی ممکن است احساس ترس  یا نگرانی کنند. این اتفاقات وحالت هایی که تجربه می شود کاملا طبیعی است و حتی مقداری اضطراب می تواند برای فرد مفید باشد.

قیمت تست : 150,000

keyboard_arrow_up