تست افسردگی کودکان

تست افسردگی کودکان و نوجوانان ماریاکواس را  اکنون می توانید بصورت رایگان و تفسیری جامع  انجام دهید. با تشخیص به موقع آن آینده خود و فرزندانمان را تغییر دهیم.

تست افسردگی کودکان و نوجوانان (CDI) یکی از مقیاس های پرکاربرد و مورد بررسی برای ارزیابی علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان است. تست افسردگی کودکان توسط کواس ساخته شده و بیشتر اوقات برای اندازه گیری علائم افسردگی در بین جمعیت عادی کودکان و نوجوانان استفاده می شود. تحقیقات قبلی نشان داده است كه تست افسردگی کودکان و نوجوانان ماریاکواس مانند تست افسردگی بک در بزرگسالان از نظر تشخیص علائم افسردگی قابل اعتماد و معتبر است.

قیمت تست : 150,000

keyboard_arrow_up