تست رضایت شغلی مینه سوتا

تست رضايت شغلی مینه سوتا، برای سنجش نوعی احساس رضايت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است كه با كار مناسب با استعدادها، ميزان موفقیت در کار، تامین نيازهای منطقی، شكوفايی استعدادها، پيشرفت شغلی، تجربه های موفق ارتباط دارد.

بنابراین رضایت شغلی یک متغیر نگرشی است که نشان می دهد فرد به طور کلی چه احساسی نسبت به شغل خود دارد. به بیان ساده تر  رضایت شغلی اشاره به میزان علاقه مندی فرد به شغلش دارد. رضایت شغلی یکی از متغیرهای سازمانی است که در رابطه با عملکرد شغلی و سازمانی مورد توجه قرار می گیرد.

افرادی که احساس رضایت دارند دوست دارند کار خود را بهتر انجام دهند و برای رسیدن به اهداف مشترک شغلی بیشتر تلاش نمایند.

قیمت تست : 150,000

keyboard_arrow_up